Νομική σημείωση

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το νομικό περιεχόμενο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όροι: Η Scania CV AB (publ), στο εξής καλούμενη “Scania”, είναι ιδιοκτήτρια της παρούσας τοποθεσίας web και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλων των περιεχομένων αυτής. Αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας αυτή την τοποθεσία, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επεξηγούνται στη συνέχεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Scania μπορεί, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, η Scania συνιστά να τους ελέγχετε τακτικά. Η τελευταία φορά που αναθεωρήθηκαν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ήταν στις 20-11-2008. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος από αυτούς τους όρους είναι παράνομος, δεν ισχύει ή είναι άκυρος, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων όρων. Χρήση Τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλλετε, να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε και να διανείμετε οποιοδήποτε έγγραφο έχει δημοσιευτεί εδώ από τη Scania υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να γίνει εμπορευματοποίηση των περιεχομένων, ότι γίνεται αναφορά στη Scania αναφορικά με τη διανομή των εγγράφων και ότι τηρούνται όλες οι σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, μεταδώσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε, μεταφέρετε ή πουλήσετε κανένα από τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Scania. Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, τα κείμενα, οι εικόνες και τα προϊόντα λογισμικού που εμφανίζονται σε αυτή την τοποθεσία αποτελούν – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά – ιδιοκτησία της Scania ή των θυγατρικών της και προστατεύονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε χρήση εμπορικών σημάτων, λογότυπων, κειμένων, εικόνων και προϊόντων λογισμικού, εκτός εάν επιτρέπεται ήδη σύμφωνα με τα παραπάνω. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή υλικού από αυτή την τοποθεσία μπορεί να επισύρει αστικές, καθώς και ποινικές, κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η Scania θα ασκήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει στο μέγιστο βαθμό. Πολιτική περί πληροφοριών Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν το διακομιστή παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη αθέτησης. Η Scania δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτή την τοποθεσία. Η Scania δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τις πληροφορίες ή τα υλικά που υπάρχουν σε αυτή την τοποθεσία. Κατά διαστήματα, μπορεί να γίνονται αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις της παρούσας τοποθεσίας. Η Scania σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνες για ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, ποινικές, θετικές, ειδικές, αποθετικές ή άλλου είδους που προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας ή του περιεχομένου της είτε βάσει συμβολαίου, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Άλλες τοποθεσίες Η τοποθεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες που ανήκουν σε τρίτους. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών και η Scania δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την ακρίβεια των πληροφοριών ή τη συμμόρφωση με το ιδιωτικό απόρρητο στις εν λόγω τοποθεσίες. Πολιτική περί απορρήτου Η Scania σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο και δεν συλλέγει ή διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα παρά μόνο εάν έχουν παρασχεθεί στη Scania εθελοντικά από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Εάν δεν θέλετε να γίνεται συλλογή των δεδομένων σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Η Scania συμμορφώνεται με τους εθνικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων που ελέγχουν τη χρήση και τη συλλογή δεδομένων. Το όνομα, η διεύθυνση e-mail και η ταχυδρομική σας διεύθυνση ενδέχεται να δοθούν σε τρίτους προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόκρισης σε κάποια έρευνα. Διαφορετικά, τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση των πωλήσεων και της ανάπτυξης προϊόντων.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά πιο πάνω, κανένα δεδομένο δεν θα πουληθεί ή χρησιμοποιηθεί από κοινού με τρίτους.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους ή συγκεκριμένα με την πολιτική περί απορρήτου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση
webrelations.communications@scania.com.