Εκπαίδευση οδηγού Scania

Οι οδηγοί σας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τα κέρδη της επιχείρησής σας. Είναι ο μόνος πιο σημαντικός παράγοντας στην οικονομία καυσίμου, τη φθορά των ελαστικών και των ανταλλακτικών, καθώς και την οδική ασφάλεια.


Η εκπαίδευση οδηγών Scania μπορεί να βοηθήσει ακόμη και τους πιο έμπειρους οδηγούς να οδηγούν πιο οικονομικά και με περισσότερη ασφάλεια – και να έχει εντυπωσιακή θετική επίπτωση στο τελικό σας κριτήριο. Μπορείτε να περιμένετε εξοικονόμηση περίπου 10% μόνο από το καύσιμο, με σημαντική μείωση στις εκπομπές καυσαερίων. Επιπλέον, τα ελαστικά θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ο κινητήρας θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα καταναλώνει λιγότερο λιπαντικό. Και μικρότερο κόστος σημαίνει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.


Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι ότι ένας καλά εκπαιδευμένος οδηγός έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθει κάποιο ατύχημα - που σημαίνει λιγότερο απρογραμμάτιστο χρόνο μη διαθεσιμότητας και χαμηλότερα ασφάλιστρα. Και ο μεγαλύτερος χρόνος διαθεσιμότητας σημαίνει περισσότερη δουλειά για εσάς.


Όταν λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες, βλέπετε καθαρά πόσο γρήγορα αποδίδει η επένδυση στην εκπαίδευση οδηγού - συνήθως μέσα σε λίγους μήνες!

Η εκπαίδευση οδηγού της Scania σχεδιάστηκε ώστε να πληροί την οδηγία της ΕΕ για την υποχρεωτική περιοδική εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών. Αλλά μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή σας πολύ περισσότερα. Το πραγματικό περιεχόμενο του μαθήματος διαφέρει σε κάθε χώρα, αλλά γενικά μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας – ένα ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει μία ανεξάρτητη ενότητα σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου κατά την οδήγηση.

Η κοινή πλατφόρμα για την εκπαίδευση οδηγού περιλαμβάνει:

Τεχνολογία οχήματος και περιβαλλοντικά θέματα


  • Εκπομπές ρύπων και η περιβαλλοντική τους επίπτωση
  • Τεχνολογία οχήματος
  • Καθημερινός έλεγχος και συντήρηση

Τεχνική οδήγησης και οδική ασφάλεια


  • Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του καυσίμου
  • Αμυντική οδήγηση
  • Τεχνική οδήγησης

Τοποθέτηση και ασφάλιση φορτίου


Συναίσθηση του κινδύνου


  • Προσωπικοί κίνδυνοι

Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης


  • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Σέρβις και logistics


Εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών  • Νομοθεσία σχετικά με την μεταφορά προϊόντων
  • Κοινοί κανονισμοί


Το εκπαιδευτικό μάθημα οδηγού της Scania σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρεωτική περιοδική εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών. Αλλά παρέχει πολύ περισσότερα - όπως ανακαλύπτει η Sveaskog, η κρατική Σουηδική εταιρεία διαχείρισης δασών.


Η Sveaskog είναι μία εταιρεία διαχείρισης ξυλείας δασών που εστιάζει στη βιωσιμότητα. Αλλά ως εταιρεία που μεταφέρει ξυλεία για περισσότερα από 70 εκατομμύρια χιλιόμετρα κάθε χρόνο, η οικονομία στο καύσιμο και οι εκπομπές ρύπων μπορεί να έχουν τεράστια περιβαλλοντική επίπτωση. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στη Scania για να εκπαιδεύσει τους οδηγούς της στην εξοικονόμηση καυσίμου κατά την οδήγηση.


Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευμένοι οδηγοί μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά 9 τοις εκατό, το οποίο θεωρείται σημαντική μείωση στο κόστος για κάθε εταιρεία. Για τη Sveaskog, αυτό σημαίνει περισσότερα από 3 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και πάνω από 8000 τόνους εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Ο Anders Järlesjö, προϊστάμενος Logistics της Sveaskog, δήλωσε: "Οι μεταφορείς στους οποίους βασιζόμαστε ανησυχούν βαθιά για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, και συνεπώς αυτό το μάθημα εκπαίδευσης οδηγών εκτιμήθηκε ιδιαίτερα."