Αυτοκινητάμαξες

Οι περισσότερες επιχειρήσεις μεταφοράς οχημάτων απαιτούν υψηλά ειδικευμένους συνδυασμούς φορτηγών και ρυμούλκας. Με τη Scania, ο σωστός συνδυασμός είναι πάντα διαθέσιμος.