Όγκος φορτίου

Όταν ο μέγιστος χώρος φορτίου σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη, το Scania σας μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να παραδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα.


Πολλοί τύποι προϊόντων σήμερα είναι ογκώδεις και δεν έχουν μεγάλο βάρος. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος για το φορτίο είναι συχνά περιοριστικός παράγοντας για το μέγιστο κέρδος. Με μία επιλογή από διαφορετικού ύψους σασί και καμπίνες, η χωρητικότητα για το φορτίο στο Scania σας μπορεί να βελτιστοποιηθεί ανάλογα με το είδος των προϊόντων που πρέπει να μεταφέρετε.


Η Scania προσφέρει τα χαμηλότερα δυνατά ύψη σασί για όλες τις διαθέσιμες διαμορφώσεις τροχών. Με χαμηλό άκαμπτο σασί, με είτε σταθερό είτε εναλλάξιμο αμάξωμα, ο μέγιστος χώρος φορτίου είναι περίπου 120 m3. Ένας πρόσθετος συνδυασμός χαμηλού τράκτορα/μεγάλης ρυμούλκας προσφέρει χώρο φορτίου περίπου 100 m3.